RIVO-Noord Zorgviewer Implementation Guide
1.2.0 - CI build Netherlands flag

RIVO-Noord Zorgviewer Implementation Guide, published by RIVO-NN HL7NL. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 1.2.0 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/RIVO-Noord/zorgviewer-ig/ and changes regularly. See the Directory of published versions

Home Page

Official URL: http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/ImplementationGuide/hl7.fhir.nl.zorgviewer Version: 1.2.0
Draft as of 2024-06-21 Computable Name: zorgviewer-ig

Introduction

Welkom op de implementatiegids van de Zorgviewer. In deze implementatiegids wordt ingegaan op de use-cases en de functionele en technische invulling hiervan. Op de website van het Regionaal InformatieVoorzieningsOverleg Noord Nederland kun je meer informatie vinden over de organisatie rondom de Zorgviewer. Op deze website kun je ook meer achtergrond informatie vinden over de Zorgviewer.

Deze video vertelt je in een notendop wat de Zorgviewer is!

Leeswijzer implementatiegids

De implementatiegids bestaat uit een aantal tabbladen. Elk tabblad geeft tekst en uitleg over het bepaalde onderdeel.

Tabblad: Requirements
Tabblad: RAO

Dit tabblad is voor de aanvullingen vanuit het Regionaal Architecten Overleg vanuit RIVO

 • Inzage Zorgnetwerk = overzicht hoe de verschillende systemen acteren rondom de patiënt met als perspectief ‘de Zorgviewer’
Tabblad: Design
 • Design = startpagina bouwteam met het ontwerp van de Zorgviewer
 • Design 2024 = startpagina bouwteam met het ontwerp van de Zorgviewer in de 2e fase (2024)
 • Design Achtergrond = deze pagina beschrijft de verschillende manieren van inzet Zorgviewer
Tabblad: Artifact Index
 • Artifact index = beschrijving van onder andere de FHIR resources. Deze pagina kan gebruikt worden om de details van de FHIR resources in te zien met een aantal voorbeelden vanuit de verschillende organisaties
Tabblad: Checklist & Aansluiten
 • Checklists = startpagina voor aansluiten van nieuwe zorgaanbieders
 • Thermometer = dit wordt gebruikt in gesprekken met nieuwe leveranciers en bevat een aantal vragen die elke keer aan bod komen bij een nieuwe aansluiting

Historie Zorgviewer

   
tbd Connectathon Behandelplan (met HL7 NL?)
2025-feb Zorgviewer - uitbreiding met Nexus en NEDAP
2024-mrt Zorgviewer - eerste beperkte live gang met Chipsoft, Epic en VIPlive
2023 tot 2024-apr RIVO-Noord Zorgviewer MVP2 Project
2022 Supernova Zorgviewer MVP1
2021-nov Zorgviewer Prototype middels dHealthLab Clinical Connectathon Netwerkzorg
2020 Netwerkzorg Architectuur 1.0 vastgesteld

Milestones

 1. (dec-2023) MVP2 Zorgviewer opstarten vanuit Epic (MCL, UMCG), Chipsoft (Martini ziekenhuis, Tjongerschans) en Topicus (Dokter Drenthe) en ontsluiten van de BgZ en PDF/a (voor zover ingericht in de bronnen adhv VIPP5 module 1 en 2 en VIPP OPEN)
  1. Focus ligt eerst op BIG of AGB-Z geregistreerde gebruikers
  2. Parallel: Uitbreiden vulling BgZ en PDF/a. Hiervoor zijn de EPD teams nodig
 2. (mrt-2024) Uitbreiden bronnen en “opstarten vanuit” en daarmee gebruikersgroepen
  1. Nexus
  2. Nedap
 3. Uitbreiding zibs buiten BgZ - gegevenssets breder ondersteunen (Acute Zorg, HartNet, Oncologie, Palliatieve Zorg)
 4. Behandelplan functionaliteit uitbreiden, keuze behandelplan en later workflow
 5. Patiënt als gebruiker

Prioritering content

 1. Correspondentie
 2. (Radiologie) verslagen
 3. Problemen
 4. Verrichtingen
 5. Behandelaanwijzingingen
 6. Laboratorium uitslagen
 7. Alert / waarschuwingen
 8. Allergieën en intoleranties
 9. Medicatie overzicht
 10. Vaccinaties
 11. Overzicht geplande afspraken

Bouwblokken

Bouwblokken
Bouwblokken
   
Toestemming Inwoners van onze zorgregio geven op één keer, op één plek zorgverleners toestemming, dat zij hun zorggegevens mogen inzien van andere behandelaren en vanuit andere zorgorganisaties.
Authenticatie Klopt het dat jij als zorgverlener bent, wie je zegt dat je bent? Werk jij echt bij die zorgorganisatie? Door middel van twee factor authenticatie binnen je eigen informatieomgeving wordt jouw identiteit op twee manieren gecheckt. Met deze authenticatie heb je ook toegang tot de Zorgviewer.
Autorisatie Welke informatie van patiënten en cliënten is voor mij als zorgverlener beschikbaar? Mag je als apotheker bijvoorbeeld de volledige zorginformatie zien of heb je enkel inzag in labuitslagen en medicatie?
N.B. MVP2 heeft 1 autorisatie profiel, namelijk alle Zorgverleners die via de Authenticatie bouwblok toegang hebben tot de Zorgviewer hebben toegang tot de BgZ en Correspondentie van de patient.
Patiëntindex De patiëntindex maakt inzichtelijk bij welke zorgorganisaties de patiënt of cliënt bekend is. De zorgviewer bevraagt bij het inloggen door een zorgverlener enkel de informatiesystemen van deze zorgorganisaties.
Logging Wie logt wanneer en waar in? Het geautomatiseerde logboek houdt exact bij welke zorgverlener toegang heeft gevraagd en gekregen tot de zorginformatie van een patiënt of cliënt.
Behandelplan De stappen die je als patiënt of cliënt doorloopt in het zorgpad. In de zorgviewer zie je een digitale weergave van het -regionaal overeengekomen- zorgpad. Aan de gestructureerde stappen ‘hangen’ informatiecomponenten vast.
Ontsluiting bronsysteem Elk informatiesysteem communiceert in een eigen taal. Dit technische bouwblok is een koppeling, die ervoor zorgt, dat alle zorginformatie uit de verschillende bronsystemen in de zorgviewer in dezelfde taal beschikbaar is.
Overname TOEKOMST Is de zorginformatie -beschikbaar in de zorgviewer, afkomstig van een ander bronsysteem- voor jou als zorgverlener relevant, dan kan je deze selecteren en overnemen in de informatieomgeving van jouw zorgorganisatie.
Zorgviewer Alle bouwblokken samen vormen de zorgviewer. De zorgviewer combineert, ontdubbelt en filtert de informatie op basis van jouw behoefte als zorgverlener. De zorgviewer biedt zorgverleners een 360° beeld van de patiënt of cliënt. Opgebouwd uit alle beschikbare zorginformatie, waarvoor de patiënt of cliënt toestemming heeft gegeven.
Multi-inzetbaar: De bouwblokken zijn niet alleen bruikbaar voor de regionale zorgviewer, maar zijn ook bruikbaar en essentieel voor het delen van diagnostiek, multidisciplinair overleg, monitoring en e-Health en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Zorgviewer Services

Bouwblokken samenwerking

In onderstaande schema zie je de groepering en interacties (in globale volgorde) tussen de verschillende bouwblokken.

cloudEpic huisChipsoft of Topicus huis«future»Zorgviewer Host LosZorgviewer«future»Behandelplan«future»Toestemming«future»Adressering«future»ZorgverlenerDirectory«ZorgviewerHost»Hyperspace«Authenticatie»Epic Auth«Bronsysteemontsluiting»IRIS of Rhapsody«Bronsysteem& Logging»Epic«Zorgviewer Host& Logging& Bronsysteem»HiX of VIPLive«Authenticatie»Zorgplatform ofVIPLive Auth«Bronsysteemontsluiting»Zorgplatformof VIPLive«Zorgviewer Host»«future»ZV Los«Authenticatie»«future»ZV Los Auth1. opstart1. opstart1. opstart2. wie?2. wie?2. wie?3a. waar?3b. waar?4. filters5. bevragen5. bevragen(opt)5b. bevragen

Functionaliteiten

Hierna volgt een schema met functionaliteiten per bouwblok.

ZorgviewerZorgviewer HostBehandelplanToestemming & PatientindexPatientbannerWeergavegegevensSorterenConflictenattenderenOntdubbelengegevensFiltering obvBehandelplanOpstartZorgviewerSteltidentity vastControlebehandelrelatiePatientselectieZorgverlenergegevensZorgverlenerrollenBehandelplannenadhv diagnoseRelevante gegevensadhv zorgpadRelevante gegevensadhv rolToegestanebronsystemen patientBronsystemenendpoints

Bijbehorende Zibs zoeken van een FHIR resource

 • In onderstaande voorbeeld staat “This structure is derived from Zib Problem”, deze link gaat naar de volledige zib op Simplifier.net. Op deze site staat onder het tabblad ‘Mappings’ bovenaan in de tabel de directe link naar de zib op zibs.nl.
 • Ook in de link onder het kopje ‘Type’, in dit geval ‘Zib Problem’ gaat de link naar Simplifier.net. Het ‘Overview’ tabblad is de FHIR-representatie van de Zib. Daarin zitten de Mappings terug naar de Zib.
 • In de kolom “Description” staat de naam van het element in de Zib. Via bovenstaande links naar Simplifier.net staat in de kolom ‘Mappings’ de uitgebreide beschrijving.

Dependencies

Package nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017#2.2.18

Nictiz NL package of FHIR STU3 conformance resources for HCIM Release 2017. Includes MedMij and HL7 NL.

HCIMs: https://zibs.nl/wiki/HCIMRelease2017(EN)

Globals

There are no Global profiles defined