New Zealand NHI IG
0.1.0 - CI Build

New Zealand NHI IG, published by David Hay. This is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.1.0). This version is based on the current content of https://github.com/HL7NZ/nhi/ and changes regularly. See the Directory of published versions

CodeSystem: Iwi

Summary

Defining URL:https://standards.digital.health.nz/ns/iwi-code
Version:0.1.0
Name:Iwi
Status:Active as of 2021-05-21T01:08:25+00:00
Definition:

New Zealand iwi codes

Publisher:David Hay
Content:Complete: All the concepts defined by the code system are included in the code system resource
Source Resource:XML / JSON / Turtle

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

This code system https://standards.digital.health.nz/ns/iwi-code defines the following codes:

CodeDisplay
01 Te Tai Tokerau/Tāmaki-makaurau (Northland/Auckland) Region Iwi
0101 Te Aupōuri
0102 Ngāti Kahu
0103 Ngāti Kurī
0104 Ngāpuhi
0105 Ngāpuhi ki Whaingaroa-Ngāti Kahu ki Whaingaroa
0106 Te Rarawa
0107 Ngāi Takoto
0108 Ngāti Wai
0109 Ngāti Whātua (not Ōrākei or Kaipara)
0110 Te Kawerau ā Maki
0111 Te Uri-o-Hau
0112 Te Roroa
0113 Ngāti Whātua o Kaipara
0114 Ngāti Whātua o Ōrākei
0115 Ngāi Tai ki Tāmaki
0116 Ngāti Hine (Te Tai Tokerau)
0117 Te Paatu
0118 Ngāti Manuhiri
0119 Ngāti Rēhua
02 Hauraki (Coromandel) Region Iwi
0201 Ngāti Hako
0202 Ngāti Hei
0203 Ngāti Maru (Hauraki)
0204 Ngāti Paoa
0205 Patukirikiri
0206 Ngāti Porou ki Harataunga ki Mataora
0207 Ngāti Pūkenga ki Waiau
0208 Ngāti Rāhiri Tumutumu
0210 Ngāti Tamaterā
0211 Ngāti Tara Tokanui
0212 Ngāti Whanaunga
03 Waikato/Te Rohe Pōtae (Waikato/King Country) Region Iwi
0301 Ngāti Haua (Waikato)
0302 Ngāti Maniapoto
0303 Raukawa (Waikato)
0304 Waikato
0305 Ngāti Te Ata
0306 Ngāti Hīkairo
0307 Rereahu
0308 Ngāti Tiipa
0309 Ngāti Korokī Kahukura
0310 Ngāti Tamaoho
0311 Te Ākitai-Waiohua
04 Te Arawa/Taupō (Rotorua/Taupō) Region Iwi
0401 Ngāti Pikiao (Te Arawa)
0402 Ngāti Rangiteaorere (Te Arawa)
0403 Ngāti Rangitihi (Te Arawa)
0404 Ngāti Rangiwewehi (Te Arawa)
0405 Tapuika (Te Arawa)
0406 Ngāti Tarāwhai (Te Arawa)
0407 Tūhourangi (Te Arawa)
0408 Uenuku-Kōpako (Te Arawa)
0409 Waitaha (Te Arawa)
0410 Ngāti Whakaue (Te Arawa)
0411 Ngāti Tūwharetoa (ki Taupō)
0412 Ngāti Tahu-Ngāti Whaoa (Te Arawa)
0413 Ngāti Mākino
0414 Ngāti Kearoa / Ngāti Tuarā
0415 Ngāti Rongomai (Te Arawa)
05 Tauranga Moana/Mātaatua (Bay of Plenty) Region Iwi
0501 Ngāti Pūkenga
0502 Ngāi Te Rangi
0503 Ngāti Ranginui
0504 Ngāti Awa
0505 Ngāti Manawa
0506 Ngāi Tai (Tauranga Moana/Mātaatua)
0507 Tūhoe
0508 Whakatōhea
0509 Te Whānau-ā-Apanui
0510 Ngāti Whare
0511 Ngā Pōtiki ā Tamapahore
0512 Te Upokorehe
0513 Ngāti Tūwharetoa ki Kawerau
06 Te Tai Rāwhiti (East Coast) Region Iwi
0601 Ngāti Porou
0602 Te Aitanga-a-Māhaki
0603 Rongowhakaata
0604 Ngāi Tāmanuhiri
0605 Te Aitanga ā Hauiti
07 Te Matau-a-Māui/Wairarapa (Hawkes Bay/Wairarapa) Region iwi
0701 Rongomaiwahine (Te Māhia)
0702 Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa
0703 Ngāti Kahungunu ki Heretaunga
0704 Ngāti Kahungunu ki Wairarapa
0706 Rangitāne (Te Matau-a-Māui/Hawkes Bay/Wairarapa)
0707 Ngāti Kahungunu ki Te Whanganui-a-Orotu
0708 Ngāti Kahungunu ki Tamatea
0709 Ngāti Kahungunu ki Tamakinui a Rua
0710 Ngāti Pāhauwera
0711 Ngāti Rākaipaaka
0712 Ngāti Hineuru
0713 Maungaharuru Tangitū
0714 Rangitāne o Tamaki nui ā Rua
0715 Ngāti Ruapani ki Waikaremoana
0716 Te Hika o Pāpāuma
08 Taranaki Region Iwi
0801 Te Atiawa (Taranaki)
0802 Ngāti Maru (Taranaki)
0803 Ngāti Mutunga (Taranaki)
0804 Ngā Rauru
0805 Ngā Ruahine
0806 Ngāti Ruanui
0807 Ngāti Tama (Taranaki)
0808 Taranaki
0809 Tangāhoe
0810 Pakakohi
09 Whanganui/Rangitīkei (Wanganui/Rangitīkei) Region Iwi
0901 Ngāti Apa (Rangitīkei)
0902 Te Ati Haunui-a-Pāpārangi
0903 Ngāti Haua (Taumarunui)
0904 Ngāti Hauiti (Rangitīkei)
0905 Ngāti Whitikaupeka (Rangitīkei)
0906 Ngāi Te Ohuake (Rangitīkei)
0907 Ngāti Tamakōpiri (Rangitīkei)
0908 Ngāti Rangi (Ruapehu)
0909 Uenuku (Ruapehu)
0910 Tamahaki (Ruapehu)
0911 Tamakana (Ruapehu)
10 Manawatū/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara (Manawatū/Horowhenua/Wellington) Region Iwi
1001 Te Atiawa (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)
1002 Muaūpoko
1003 Rangitāne (Manawatū)
1004 Ngāti Raukawa (Horowhenua/Manawatū)
1005 Ngāti Toarangatira (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)
1006 Te Atiawa ki Whakarongotai
1007 Ngāti Tama ki Te Upoko o Te Ika (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)
1008 Ngāti Kauwhata
1009 Ngāti Tukorehe
11 Te Waipounamu/Wharekauri (South Island/Chatham Islands) Region Iwi
1101 Te Atiawa (Te Waipounamu/South Island)
1102 Ngāti Koata
1103 Ngāti Kuia
1104 Kāti Māmoe
1105 Moriori
1106 Ngāti Mutunga (Wharekauri/Chatham Islands)
1107 Rangitāne (Te Waipounamu/South Island)
1108 Ngāti Rārua
1109 Ngāi Tahu / Kāi Tahu
1110 Ngāti Tama (Te Waipounamu/South Island)
1111 Ngāti Toarangatira (Te Waipounamu/South Island)
1112 Waitaha (Te Waipounamu/South Island)
1113 Ngāti Apa ki Te Rā Tō
20 Confederations and Waka
2001 Tainui
2002 Te Arawa
2003 Tākitimu
2004 Aotea
2005 Mātaatua
2006 Mahuru
2007 Māmari
2008 Ngātokimatawhaorua
2009 Nukutere
2010 Tokomaru
2011 Kurahaupō
2012 Muriwhenua
2013 Hauraki / Pare Hauraki
2014 Tūranganui a Kiwa
2015 Te Tauihu o Te Waka a Māui
2016 Tauranga Moana
2017 Horouta
2018 Mōkai Pātea
21 Iwi named
2101 Te Atiawa
2102 Ngāti Haua
2103 Ngāti Maru
2104 Ngāti Mutunga
2105 Rangitāne
2106 Ngāti Raukawa
2107 Ngāti Tama
2108 Ngāti Toa
2109 Waitaha
2110 Ngāti Apa
2111 Ngāi Tai
2112 Ngāti Kahungunu
2113 Ngāti Tūwharetoa
22 Hapū affiliated to more than one iwi
2201 Hapū affiliated to more than one iwi
23 Region known
2301 Te Tai Tokerau/Tāmaki-makaurau Region
2302 Hauraki Region
2303 Waikato/Te Rohe Pōtae Region
2304 Te Arawa/Taupō Region
2305 Tauranga Moana/Mātaatua Region
2306 Te Tai Rāwhiti Region
2307 Te Matau-a-Māui/Wairarapa Region
2308 Taranaki Region
2309 Whanganui/Rangitīkei Region
2310 Manawatū/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara Region
2311 Te Waipounamu/Wharekauri Region
44 Dont Know
4444 Dont Know
55 Refused To Answer
5555 Refused To Answer
77 Response Unidentifiable
7777 Response Unidentifiable
88 Response Outside Scope
8888 Response Outside Scope
99 Not Stated
9999 Not Stated