New Zealand NHI IG
0.1.0 - CI Build

New Zealand NHI IG, published by David Hay. This is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.1.0). This version is based on the current content of https://github.com/HL7NZ/nhi/ and changes regularly. See the Directory of published versions

ValueSet: Iwi

Summary

Defining URL:https://standards.digital.health.nz/fhir/ValueSet/iwi-code
Version:0.1.0
Name:Iwi
Status:Active as of 2021-05-21T01:08:25+00:00
Definition:

New Zealand iwi codes

Publisher:David Hay
Source Resource:XML / JSON / Turtle

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 200 concepts

Expansion based on Iwi v0.1.0 (CodeSystem)

All codes from system https://standards.digital.health.nz/ns/iwi-code

CodeDisplayDefinition
01Te Tai Tokerau/Tāmaki-makaurau (Northland/Auckland) Region Iwi
0101Te Aupōuri
0102Ngāti Kahu
0103Ngāti Kurī
0104Ngāpuhi
0105Ngāpuhi ki Whaingaroa-Ngāti Kahu ki Whaingaroa
0106Te Rarawa
0107Ngāi Takoto
0108Ngāti Wai
0109Ngāti Whātua (not Ōrākei or Kaipara)
0110Te Kawerau ā Maki
0111Te Uri-o-Hau
0112Te Roroa
0113Ngāti Whātua o Kaipara
0114Ngāti Whātua o Ōrākei
0115Ngāi Tai ki Tāmaki
0116Ngāti Hine (Te Tai Tokerau)
0117Te Paatu
0118Ngāti Manuhiri
0119Ngāti Rēhua
02Hauraki (Coromandel) Region Iwi
0201Ngāti Hako
0202Ngāti Hei
0203Ngāti Maru (Hauraki)
0204Ngāti Paoa
0205Patukirikiri
0206Ngāti Porou ki Harataunga ki Mataora
0207Ngāti Pūkenga ki Waiau
0208Ngāti Rāhiri Tumutumu
0210Ngāti Tamaterā
0211Ngāti Tara Tokanui
0212Ngāti Whanaunga
03Waikato/Te Rohe Pōtae (Waikato/King Country) Region Iwi
0301Ngāti Haua (Waikato)
0302Ngāti Maniapoto
0303Raukawa (Waikato)
0304Waikato
0305Ngāti Te Ata
0306Ngāti Hīkairo
0307Rereahu
0308Ngāti Tiipa
0309Ngāti Korokī Kahukura
0310Ngāti Tamaoho
0311Te Ākitai-Waiohua
04Te Arawa/Taupō (Rotorua/Taupō) Region Iwi
0401Ngāti Pikiao (Te Arawa)
0402Ngāti Rangiteaorere (Te Arawa)
0403Ngāti Rangitihi (Te Arawa)
0404Ngāti Rangiwewehi (Te Arawa)
0405Tapuika (Te Arawa)
0406Ngāti Tarāwhai (Te Arawa)
0407Tūhourangi (Te Arawa)
0408Uenuku-Kōpako (Te Arawa)
0409Waitaha (Te Arawa)
0410Ngāti Whakaue (Te Arawa)
0411Ngāti Tūwharetoa (ki Taupō)
0412Ngāti Tahu-Ngāti Whaoa (Te Arawa)
0413Ngāti Mākino
0414Ngāti Kearoa / Ngāti Tuarā
0415Ngāti Rongomai (Te Arawa)
05Tauranga Moana/Mātaatua (Bay of Plenty) Region Iwi
0501Ngāti Pūkenga
0502Ngāi Te Rangi
0503Ngāti Ranginui
0504Ngāti Awa
0505Ngāti Manawa
0506Ngāi Tai (Tauranga Moana/Mātaatua)
0507Tūhoe
0508Whakatōhea
0509Te Whānau-ā-Apanui
0510Ngāti Whare
0511Ngā Pōtiki ā Tamapahore
0512Te Upokorehe
0513Ngāti Tūwharetoa ki Kawerau
06Te Tai Rāwhiti (East Coast) Region Iwi
0601Ngāti Porou
0602Te Aitanga-a-Māhaki
0603Rongowhakaata
0604Ngāi Tāmanuhiri
0605Te Aitanga ā Hauiti
07Te Matau-a-Māui/Wairarapa (Hawkes Bay/Wairarapa) Region iwi
0701Rongomaiwahine (Te Māhia)
0702Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa
0703Ngāti Kahungunu ki Heretaunga
0704Ngāti Kahungunu ki Wairarapa
0706Rangitāne (Te Matau-a-Māui/Hawkes Bay/Wairarapa)
0707Ngāti Kahungunu ki Te Whanganui-a-Orotu
0708Ngāti Kahungunu ki Tamatea
0709Ngāti Kahungunu ki Tamakinui a Rua
0710Ngāti Pāhauwera
0711Ngāti Rākaipaaka
0712Ngāti Hineuru
0713Maungaharuru Tangitū
0714Rangitāne o Tamaki nui ā Rua
0715Ngāti Ruapani ki Waikaremoana
0716Te Hika o Pāpāuma
08Taranaki Region Iwi
0801Te Atiawa (Taranaki)
0802Ngāti Maru (Taranaki)
0803Ngāti Mutunga (Taranaki)
0804Ngā Rauru
0805Ngā Ruahine
0806Ngāti Ruanui
0807Ngāti Tama (Taranaki)
0808Taranaki
0809Tangāhoe
0810Pakakohi
09Whanganui/Rangitīkei (Wanganui/Rangitīkei) Region Iwi
0901Ngāti Apa (Rangitīkei)
0902Te Ati Haunui-a-Pāpārangi
0903Ngāti Haua (Taumarunui)
0904Ngāti Hauiti (Rangitīkei)
0905Ngāti Whitikaupeka (Rangitīkei)
0906Ngāi Te Ohuake (Rangitīkei)
0907Ngāti Tamakōpiri (Rangitīkei)
0908Ngāti Rangi (Ruapehu)
0909Uenuku (Ruapehu)
0910Tamahaki (Ruapehu)
0911Tamakana (Ruapehu)
10Manawatū/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara (Manawatū/Horowhenua/Wellington) Region Iwi
1001Te Atiawa (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)
1002Muaūpoko
1003Rangitāne (Manawatū)
1004Ngāti Raukawa (Horowhenua/Manawatū)
1005Ngāti Toarangatira (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)
1006Te Atiawa ki Whakarongotai
1007Ngāti Tama ki Te Upoko o Te Ika (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)
1008Ngāti Kauwhata
1009Ngāti Tukorehe
11Te Waipounamu/Wharekauri (South Island/Chatham Islands) Region Iwi
1101Te Atiawa (Te Waipounamu/South Island)
1102Ngāti Koata
1103Ngāti Kuia
1104Kāti Māmoe
1105Moriori
1106Ngāti Mutunga (Wharekauri/Chatham Islands)
1107Rangitāne (Te Waipounamu/South Island)
1108Ngāti Rārua
1109Ngāi Tahu / Kāi Tahu
1110Ngāti Tama (Te Waipounamu/South Island)
1111Ngāti Toarangatira (Te Waipounamu/South Island)
1112Waitaha (Te Waipounamu/South Island)
1113Ngāti Apa ki Te Rā Tō
20Confederations and Waka
2001Tainui
2002Te Arawa
2003Tākitimu
2004Aotea
2005Mātaatua
2006Mahuru
2007Māmari
2008Ngātokimatawhaorua
2009Nukutere
2010Tokomaru
2011Kurahaupō
2012Muriwhenua
2013Hauraki / Pare Hauraki
2014Tūranganui a Kiwa
2015Te Tauihu o Te Waka a Māui
2016Tauranga Moana
2017Horouta
2018Mōkai Pātea
21Iwi named
2101Te Atiawa
2102Ngāti Haua
2103Ngāti Maru
2104Ngāti Mutunga
2105Rangitāne
2106Ngāti Raukawa
2107Ngāti Tama
2108Ngāti Toa
2109Waitaha
2110Ngāti Apa
2111Ngāi Tai
2112Ngāti Kahungunu
2113Ngāti Tūwharetoa
22Hapū affiliated to more than one iwi
2201Hapū affiliated to more than one iwi
23Region known
2301Te Tai Tokerau/Tāmaki-makaurau Region
2302Hauraki Region
2303Waikato/Te Rohe Pōtae Region
2304Te Arawa/Taupō Region
2305Tauranga Moana/Mātaatua Region
2306Te Tai Rāwhiti Region
2307Te Matau-a-Māui/Wairarapa Region
2308Taranaki Region
2309Whanganui/Rangitīkei Region
2310Manawatū/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara Region
2311Te Waipounamu/Wharekauri Region
44Dont Know
4444Dont Know
55Refused To Answer
5555Refused To Answer
77Response Unidentifiable
7777Response Unidentifiable
88Response Outside Scope
8888Response Outside Scope
99Not Stated
9999Not Stated

Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
Source The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code